نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان (ایران _ اهواز)

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در اهواز :   حضور شرکت بهرادین انرژی در نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در اهواز

ادامه

هفدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات سرمایشی گرمایشی

هفدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات سرمایشی گرمایشی :   حضور شرکت بهرادین انرژی در هفدهمین دوره‌ی نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات سرمایشی گرمایشی تهران.

ادامه

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات سرمایشی گرمایشی

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات سرمایشی گرمایشی :     حضور شرکت بهرادین انرژی در شانزدهمین دوره‌ی نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات سرمایشی گرمایشی تهران.    

ادامه

پروژه تونل نیایش

شرکت بهرادین پرشین مجری بخش  تاسیسات مربوط به تونل نیایش تهران میباشد. برای اشنایی بیشتر با خدمات ما میتوانید به صفحه درباره ما سر بزنید.

ادامه