سینی کابل

سینی کابل

این شرکت آمادگی دارد تا انواع سینی کابل چهار خم و شش خم با ابعاد، ضخامت ورق و پوشش های متفاوت را به همراه اتصالات و ملحقات ( سه راهی، زانو، رابط اتصال، درب سینی کابل، پیچ، مهره و واشر ) و همچنین انواع نردبان سینی کابل را بر اساس سفارش مشتریان محترم تولید و ارائه نماید.